+46411211821 hej@lillamediabyran.se

Lilla Mediabyrån

<Content Agency>

LÅT MED MIG

“Låt med mig” är ett treårigt Arvsfondsprojekt där Kulturens är projektägare. Projektets syfte är att ge ungdomar med kognitiva funktionsskillnader tillfälle att uttrycka sig och utvecklas genom musikskapande.

När projektet startade fick vi i uppdrag av Kulturens att designa en ny webbsida samt att spela in en informationsfilm om projektet.

MUSIKVIDEOS

Under projektets andra år anlitades vi för att hjälpa ungdomarna att skapa musikvideos där de själva bestämde vad videon skulle handla om, var den skulle filmas och vilken känsla de ville förmedla. Totalt hjälpte vi till med att skapa ett tiotal musikvideos tillsammans med ungdomarna.