+46411211821 hej@lillamediabyran.se

Lilla Mediabyrån

<content Agency>

Vi är den lilla byrån med det stora hjärtat som skapar innehåll
som engagerar och ger er fler kunder .

 

Integritetspolicy

  Genom att använda vår webbplats, www.lillamediabyran.se, och/eller genom att du lämnar dina uppgifter till oss, samtycker du till en sådan behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy. Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, telefonnummer, adress, mailadress, befattning och företag. Syftet med en sådan behandling är huvudsakligen för att kunna fullgöra våra förpliktelser mot kund. Detta innefattar att leverera beställda produkter/tjänster, tillhandahålla god service, förbättring av www.lillamediabyran.se, underlag för marknads- och kundanalyser, affärsutveckling och affärsuppföljning. Behandlingen syftar också till att uppfylla säkerhets- och myndighetskrav. Vi samlar in och behandlar personuppgifter genom ifyllda och inskickade formulär på lillamediabyran.se och vid mail, telefon eller personlig kontakt med personer som är intresserade av företagets tjänster/produkter. Vi samlar dessutom icke-personlig information vid besök på www.lillamediabyran.se i syfte att förbättra användarupplevelsen. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är: Samtycke Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla information från oss eller vid förfrågningar om tjänster/produkter godkänner du och samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Lilla Mediabyrån i Skurup. I sådant fall kommer vi inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda syften som du samtyckt till. Avtal Köper du tjänster och/eller produkter från Lilla Mediabyrån i Skurup behandlas dina personuppgifter på ett sådant sätt som är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig. Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling. Vi sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt, med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in. I det fall det krävs enligt lag kan personuppgifter komma att sparas även efter det att ändamålet är uppfyllt. Personuppgifter kan också sparas en längre tid i de fall det krävs för att bevaka Lilla Mediabyrån i Skurups rättsliga intressen, exempelvis om det pågår en juridisk process. De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att lämnas ut till samarbetspartners i syfte att fullgöra vårt avtal med dig eller det företag som du representerar, till exempel för att leverera beställda tjänster/varor. Vi kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för vår räkning, exempelvis samarbetspartners och IT-leverantörer. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. För att möjliggöra analys av användning av webbplatsen www.lillamediabyran.se lämnas även personuppgifter ut till Google i USA, genom Google Analytics. Personuppgiftsansvarig är Lilla Mediabyrån i Skurup med organisationsnummer 8401144079. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. En sådan begäran ska ske skriftligt. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på hej@lillamediabyran.se eller : Lilla Mediabyrån i Skurup Janstorp 35 274 91 Skurup

ta en fika och diskutera din digitala framtid!

Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte där vi diskuterar ditt företags digitala närvaro. Vill du kontakta oss direkt för offert går även det bra.